Krátkozrakosť

 • Krátkozrakosť odborne nazývame MYOPIA.
 • Krátkozraký človek vidí predmety bližšie a väčšie ako v skutočnosti sú. Vidí ich teda aj neostro. Aby videl ostro, potrebuje okuliare, ktoré predmety trochu vzdialia a zmenšia, čím sa všetko zároveň zaostrí. Takéto „mínusové“ okuliarové šošovky sa volajú rozptylky.
 • Mnoho ľudí má mylnú predstavu, že „mínusové“ okuliare sú len do diaľky a „plusové“ len do blízka. To však nie je pravda. „Mínusové“ okuliare sa môžu nosiť  do diaľky ako aj do blízka.

Ďalekozrakosť

 • Ďalekozrakosť odborne nazývame HYPERMETROPIA.
 • Ďalekozraký človek vidí predmety ďalej a menšie ako v skutočnosti sú. Vidí ich teda aj neostro. Aby videl ostro, potrebuje okuliare, ktoré predmety trochu priblížia a zväčšia, čím sa všetko zároveň aj zaostrí. Takéto „plusové“ okuliarové šošovky sa volajú spojky.
 • Mnoho ľudí má mylnú predstavu, že „plusové“ okuliare sú len do blízka a „mínusové“ len do diaľky. To však nie je pravda. „Plusové“ okuliare sa môžu nosiť do diaľky a aj do blízka.

Astigmatizmus

 • Astigmatizmus pochádza z gréckeho slova a znamená nebodové zobrazenie. Grécka predpona „a“ znamená „bez“ a „stigma“ znamená „bod“.  Ide teda o zobrazenie, kedy, zjednodušene povedané, bod nevidíme ako bod, ale ako plôšku, ktorá je do jednej strany zošikmená. Napríklad, ak máme veľmi silný astigmatizmus, loptu nemusíme vidieť okrúhlu, ale oválnu; to si však ľudia so slabším astigmatizmom vôbec nemusia všimnúť. Vnímajú len to, že predmety,  a hlavne písmená, sú rozostrené alebo rozmazané či mierne zdvojené.
 • Ak máte astigmatizmus, pomôžu vám cylindrické dioptrie.  Pri cylindri rozlišujeme silu a os. Sila a os cylindra odstráni rozostrenie bodu či predmetu v určitom smere, aby sme znova videli bod ako bod a nie ako rozostrenú plôšku. Smer osi je veľmi dôležitý. Ak sa nenameria správne, nebudete sa v okuliaroch cítiť dobre.
 • Ako zistíte či máte astigmatizmus? Ak máte pred sebou predpis vašich dioptrií, prvá hodnota je takzvaná sféra. Tá môže mať znamienko „plus“ alebo „mínus“. Ak máte len túto hodnotu, astigmatizmus nemáte alebo je dioptricky nevýznamný. Ak za sférou máte napísané ešte ďalšie dve čísla, ide o cylinder a os (t.j. smer) cylindra. Tieto dve čísla znamenajú, že astigmatizmus máte.  Cylinder môže byť napísaný ako „plusový“ alebo „mínusový“. Os sa vyjadruje v stupňoch.
 • Astigmatizmus nie je choroba, je to len vada optického systému oka, ktorá sa dá správnymi dioptriami ľahko korigovať. Na takéto cylindrické, resp. tórické okuliare je potrebné si pár dní zvykať (t.j. zo začiatku vám podlaha môže mierne plávať), ale ostré videnie za tú námahu určite stojí. Ak „podlaha pláva“ dlhodobo a na cylindre sme si ani po dlhšom úsilí nezvykli, je potrebné nechať si cylindrické dioptrie znova premerať.

Heterofória

Heterofória je porucha binokulárneho videnia, ktorú laicky nazývame „skryté škúlenie“. Nejde teda o zjavné škúlenie, ktoré dokáže odborník odhaliť už pri pohľade na oči, ale o skryté škúlenie, ktoré sa voľným okom nedá na človeku-heteroforikovi vidieť. Heterofória môže alebo nemusí spôsobovať zrakovú nepohodu. Často si oko tieto drobné nedostatky binokulárneho videnia vykompenzuje pomocou okohybných svalov a takzvaných fúznych rezerv

Avšak ak ide o dekompenzovanú heterofóriu, zrakovú nepohodu pravdepodobne pocítite. Medzi symptómy, ktoré môžete vnímať, patria: väčšie pohodlie pri pozeraní jedným okom (ak chcete vidieť ostro, privierate jedno oko), občasné plávanie textu pri čítaní, občasné dvojité videnie, pomalé čítanie až dyslexia, zhoršené 3D videnie, nepohoda pri pozeraní 3D filmov alebo úplná neschopnosť takéto filmy pozerať, nadmerná únava očí aj celého organizmu, podráždené oči alebo pnutie v okolí očí. Symptómy sa zhoršujú večer a pri celkovej únave a vyčerpanosti organizmu. Optometrista dokáže dekompenzovanú heterofóriu odhaliť pomocou disociačných binokulárnych testov a problém vyriešiť.

Akomodácia

 • Akomodácia je proces, pomocou ktorého oko zaostrí na blízko. Zdravé oko je nastavené tak, aby videlo ostro na diaľku. Ak chce vidieť ostro aj na blízko, prebieha proces akomodácie. Pri tomto procese očná šošovka (nachádza sa v oku za dúhovkou, ale je priehľadná, takže ju nevidíme), mení svoj tvar (stáva sa vypuklejšou).
 • Šošovka postupne vekom stráca svoju flexibilitu, čo si všimneme hlavne po 40-ke. Strácame schopnosť zaostrovať na blízko a aby sme dokázali text prečítať, začíname ho od seba posúvať ďalej („predlžujú“ sa nám ruky). Keď to pre nás začne byť nepohodlné, navštívime svojho optometristu alebo očného lekára, ktorý nám predpíše okuliare na blízko.
 • Postupná strata schopnosti akomodovať, t.j. schopnosti zaostriť do blízka, sa nazýva presbyopia. Ďalšie informácie o videní po 40-ke sa dočítate v nasledujúcom článku.
napíšte nám sme na facebooku
VYŠETRENIE ZRAKU
DENNE 10.00 - 16.30
OBJEDNAJTE SA
Tel.: 052 773 18 06
WE SPEAK ENGLISH WIR SPRECHEN DEUTSCH

 

Pre JN OPTIK s.r.o. generuje